Soukromá plavba Prahou

Doba trvání: 1 hodina

Krátká, ale intenzivní soukromá plavba po Vltavě z Libně okolo Holešovic a Karlína a skrz Štvanickou komoru do centra. V prvních 20 minutách poplujeme rychlou jízdou z Libně ke Štvanické komoře. Po cca 8 minutách v komoře proplujeme do centra. Proplujeme okolo Strakovy Akademie až ke Karlovu mostu. Naskytnou se nám krásné výhledy na Pražský hrad. Následně se vydáme do kanálu Čertovka. Plavbu zakončíme na Starém Městě nebo na Malé Straně.

Co je v ceně?

  • Profesionální kapitán/průvodce
  • Soukromý transfer na loď
  • Soukromá plavba
  • Láhev šumivého vína
  • Možnost pouštění vlastní hudby přes stereo

Celkem: 270

Počet osob:

Počet osob Cena
1 270
2 280
3 290
4 300
5 310
6 320
7 330
8 340
9+ 350
Zobrazit detailní ceník
Kategorie:

Popis

Soukromá plavba Prahou

Náš řidič vás vyzvedne v hotelu a odveze vás do Libně, kde na vás bude čekat kapitán s lodí připravenou k vyplutí. Na lodi bude láhev šumivého vína a skleničky, k dispozici bude též pivo a nealkoholické nápoje jako Cola Zero, Cola či voda. Soukromá plavba začne v Libeňském přístavu, který byl založen v roce 1896. Tehdy byl postaven pro velké lodě, plující převážně z Německa po Labi a Vltavě až do Prahy. V současnosti bývalý přístav slouží k luxusnímu bydlení. Poplujeme okolo Štvanice kde se nachází nejstarší tenisový klub v České republice a skrz komoru do centra. Cestou uvidíme moderní zástavbu v Karlíně a v Holešovicích. Po proplutí komorou budeme pokračovat ke Karlovu mostu. Budeme se kochat výhledy na Pražský hrad. Uvidíme Strakovu akademii, která v současnosti slouží jako sídlo Vlády ČR. Poplujeme vedle Staroměstského jezu a do Čertovky, přezdívané Pražské Benátky. Čertovka je kanál vybudovaný ve 12. století Maltézkými rytíři, který sloužil především vodním mlýnům. Na konci plavby vás kapitán vysadí buď na Starém Městě nebo na Malé Straně.